TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SITE-ULUI

www.adoniswear.ro

Orice accesare sau vizitare a site-ului www.adoniswear.ro ori utilizarea Serviciilor oferite prin intermediul acestui Site implică acceptarea Termenilor și condițiilor expuse în cele ce urmează, în afară de cazul în care pentru Conținutul respectiv există condiții de folosire distinct formulate  sau  dispuneți de un alt acord de utilizare valid încheiat. În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile expuse în prezentul Document, vă rugăm să nu utilizați acest Site.

Acest site este operat de societatea Adonis Exclusiv Concept srl, are  sediul in Strada Seceratorilor , nr. 70, Sibiu, România,  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/536/2017, identificata cu  CIF 37423565, e-mail contact@adoniswear.ro, telefon +40 756 515 642, capital social  200 lei, cont bancar RO70BTRLRONCRT0393016401, denumită în cele ce urmeaza Adonis Exclusiv Concept srl.

Accesul la Serviciile din site va fi permis numai Membrilor si Clienților și numai în urma  acceptării condițiilor de utilizare stabilite prin prezentul Document și a condițiilor prevăzute în documentele ce il completeaza:

  • Protectia datelor cu caracter personal
  • Politica de utilizare a cookie-urilor
  • Securitatea informatiilor

DEFINIȚII

Client – Persoana care are sau obține acces la Conținut și Serviciu și care a plasat cel putin o Comanda pe Site;

Cont – ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite unui singur Utilizator accesul la secțiuni restrictionate ale Site-ului prin care se face accesul la Serviciu sau transmiterea Comenzii, caz în care conține informații despre Client și istoricul Clientului în Site (Comenzi, facturi, garanții Produse, retur etc.);

Conținut

– orice informație aflată pe Site sau disponibilă în Serviciu care poate fi vizitată, vizualizată sau accesată de Utilizator/Membru/Client prin intermediul unui echipament electronic;

– conținutul oricărei comunicări trimise Utilizatorilor/Membrilor/Clienților de către Adonis Exclusiv Concept prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

– orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Adonis Exclusiv Concept Membrilor/Clienților conform informațiilor de contactare specificate de către acesta;

– informații legate de Produsele și/sau prețurile practicate de Adonis Exclusiv Concept întro anumită perioadă;

– informații legate de Produsele, serviciile și/sau prețurile  practicate de către un terț cu care Adonis Exclusiv Concept are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

– date referitoare la Adonis Exclusiv Concept sau alte date ale acesteia;

Comandă – operațiunea prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa produse comercializate prin intermediul Site-ului de către Adonis Exclusiv Concept;

Contract – reprezintă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Adonis Exclusiv Concept şi Client cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor Produse de pe Site, prin lansarea unei Comenzi de către Client şi acceptarea ei de către Vânzător, cu respectarea prevederilor legale şi a Termenilor şi Condițiilor;

Document – prezentele Termeni și Condiții;

Membru – Persoana fizica care are sau obtine acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare sau in baza unui acord de utilizare și care necesită crearea și utilizarea unui Cont;

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică sau altă formă de comunicare la distanţă (e-mail, SMS) asupra Produselor și/sau a promoțiilor desfășurate de Adonis Exclusiv Concept într-o anumită perioadă;

Produse – Orice bunuri (produse) care sunt puse la dispoziţia Utilizatorului de către Adonis Exclusiv Concept în vederea achiziţionării, contra cost, prin utilizarea Site-ului.

Serviciu – Serviciul de comerț electronic desfășurat exclusiv pe secțiunile public disponibile ale Site-ului,  în sensul acordării posibilității Utilizatorilor de a Contracta produse folosind mijloace exclusiv electronice, inclunzând și alte mijloace de comunicare la distanță (telefonic). Produsele oferite prin intermediul acestui Site sunt disponibile pentru livrare în țările Uniunii Europene.

Site – domeniul www.adoniswear.ro și subdomeniile acestuia.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Produselor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Utilizator – Persoana fizică care are sau obtine acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare electronic, care nu are un Cont creat și nu a plasat nicio comandă pe Site.

Tranzacție – operaţiunea de plată, respectiv încasare, a unei sume de bani ca urmare a vânzării, respectiv achiziţionării, unui Produs prin intermediul Site-ului.

DISPOZIȚII GENERALE

Adonis Exclusiv Concept poate modifica în orice moment acest Document pentru a reflecta modificari ale legislației, ale politicilor interne sau ale tehnologiei folosite. Orice modificări aduse Documentului vor intra în vigoare în cazul Serviciilor doar pentru comenzile înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest Site.

Adonis Exclusiv Concept are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea online a Produselor, parţial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără anunț / notificare prealabil/ă/.

Adonis Exclusiv Concept va depune eforturile tehnice pentru asigurarea funcționării în bune condiții a Site-ului. În cazul în care vor exista întreruperi în funcționare sau imposibilități de accesare de către Utilizatori/ Clienți/Membrii pe o perioada determinată de timp Adonis Exclusiv Concept nu va fi răspunzător față de nicio persoană pentru nicio daună sau pentru pierderi suferite, rezultate direct sau indirect ca urmare a folosirii necorespunzătoare a Servicului furnizat, a nefuncționării Serviciului din motive de ordin tehnic și/sau din acțiunea unor terți.

Adonis Exclusiv Concept va depune diligențele necesare pentru realizarea scopului Site-ului și nu are nicio responsabilitate cu privire la Conținutul postat de Utilizatori în cadrul Serviciilor.

Adonis Exclusiv Concept nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru nicio daună sau viruși care ar putea sa vă afecteze computerul sau alte echipamente electronice în urma accesarii sau utilizarii acestui Site sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe site.

Accesarea acestui Site se realizează pe riscul propriu al utilizatorului, Adonis Exclusiv Concept nefiind în niciun fel răspunzătoar pentru orice prejudicii directe sau indirecte determinate de accesarea Site-ului sau ca urmare a  efectuării/finalizării unei Comenzi sau oricărei utilizări a datelor şi informațiilor de pe acest Site. 

REGULI DE UTILIZARE A SITEULUI

Este interzisă utilizarea Site-ului pentru promovarea sau comercializarea pe acesta a altor bunuri sau servicii decât cele prezentate de către Adonis Exclusiv Concept.

Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are un caracter ilegal, abuziv, licențios, calomniator, vulgar, instigator, amenințător, pornografic sau profanator, sau orice alt material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni sau care are putea conduce la atragerea răspunderii civile ori ar reprezenta o încălcare a unor alte prevederi legale.

Este interzisă accesarea Site-ului sau utilizarea Serviciilor  într-un mod de natura a avaria, dezactiva, supraîncărca sau deteriora vreun server sau rețele conetate la vreun server sau care ar putea influența utilizarea Serviciilor de către orice alt Utilizator.

Este interzisă orice ștergere, adăugare, inserare, modificare a unor informații aflate pe Site, precum și orice încercare de a obține acces neautorizat la Site, la conturile altor Utilizatori, la sisteme sau rețele de computere conectate sau la orice alte Servicii prin fraudare, decodificare de parole sau prin orice alte mijloace, inclusiv prin exploatarea unui mijloc pus la dispoziție în mod neintenționat de către Adonis Exclusiv Concept. Orice încălcare a dispozițiilor din prezenta secțiune, poate conduce la blocare permanentă sau temporară a accesului la Site și la obligarea autorului acesteia la plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat.

Administratorul își rezervă dreptul de a dezvălui oricând orice informații a căror dezvăluire este necesară pentru a respecta orice lege, reglementare, procedură judiciară sau solicitare a organelor statului.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Conținutul Site-ului, astfel cum este definit în preambul, incluzând fără limitare toate textele și imaginile statice, imagini dinamice și/sau conținut multimedia, butoanele, simboluri comerciale, mărcile și/desenele sau modelele comerciale sunt proprietatea exclusivă a Adonis Exclusiv Concept, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Utilizatorii/Clienții/Membrii pot folosi Conținutul Site-ului exclusiv în scop informativ, necomercial sau personal, fiindu-le interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integral sau modificată a conținutului acestui Site în alte scopuri, decât dacă se permite acest lucru prin excepții de la legile aplicabile privind dreptul de autor sau prin acordurile exprese din partea Adonis Exclusiv Concept.

În măsura în care doriți să utilizați, să preluați, să copiați ori să distribuiți o parte din Conținut, vă rugăm să ne transmiteți un mesaj la adresa de email contact@adoniswear.ro în care să precizați Conținutul pe care doriți să îl utilizați, modalitatea efectivă în care intenționați să îl utilizați și scopul avut în vedere, acestea reprezentând “Condițiile” acordului de utilizare. În lipsa unui acord scris prealabil din partea Operatorului, orice distribuire, comunicare, copiere, expunere, reproducere, publicare, acordare de licență de folosire, creare de opere derivate, transferare sau vânzare a Conținutului va fi considerată o încălcarea a Termenilor și Condițiilor, precum și a drepturilor de care beneficiază titularii drepturilor de proprietate intelectuală asupra Conținutului.

Utilizatorii care publică/trimit orice fel de Conținut pe Site au obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor ale unei terțe persoane.

INFORMAȚIILE PREZENTATE PE SITE

Toate elementele folosite pentru descrierea Produselor (cum ar fi, dar nu limitat la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare şi informare. Din acest motiv, vă solicităm ca înainte de efectuarea unei Comenzi, să verificaţi cu atenţie caracteristicile Produsului astfel cum apar prezentate pe Site.

Adonis Exclusiv Concept depune toate diligenţele pentru asigurarea corectitudinii şi completitudinii datelor şi informaţiilor publicate pe Site, inclusiv cu privire la descrierea Produselor, precum și preţurile indicate. Cu toate acestea,  persoanele care utilizează acest Site sunt informate cu privire la posibilitatea apariţiei unor erori. În măsura în care se constată că eroarea a afectat sau, după caz, influențat o Comandă sau Contractul încheiat, Adonis Exclusiv Concept va informa Clientul în cel mai scurt timp posibil în vederea reconfirmării Comenzii/a valabilităţii Contractului sau, eventual, anularea acesteia/acestuia.

Produsele ce fac obiectul vânzării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii şi care va fi anunţată în mod corespunzător în prealabil. Utilizatorii/Clienții/Membrii sunt rugaţi să citească termenii şi condiţiile aplicabile unei anumite campanii sau promoţii înainte de efectuarea unei Comenzi cu privire la Produse care fac parte din respectiva campanie sau promoţie.

POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

Accesul pe Site în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la Vânzător unul sau mai multe Produse, cu respectarea prezentului Document.

Pot efectua Comenzi pe Site numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării Comenzii şi doresc ca livrarea Produselor să aibă loc pe teritoriul Uniunii Europene.

Nu exista o valoare minima pentru efectuarea unei comezi pe Site.

Adonis Exclusiv Concept  comercializează Produsele online în sistem en-detail (comerț cu amănuntul), nefiind destinate revânzării sau distribuției în scopuri comerciale.

Adonis Exclusiv Concept îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unor Utilizatori/ Membrii/Clienți la o parte sau la toate funcțiile aferente comercializării online, cât și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea acestora sau dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele Adonis Exclusiv Concept.

Postarea opiniilor referitoare la produse sau comunicarea  cu Adonis Exclusiv Concept se poate realiza prin utilizarea datelor menționate la secțiunea “Contact” din Site. Vor fi înlăturate din Site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadvecat, Adonis Exclusiv Concept având libertatea de a gesiona informațiile primite fără a fi nevoit să justifice acțiunile sale.

CONTUL

În vederea achiziţiei unui Produs trebuie să aveți un Cont.

Contul se crează fie voluntar, urmând a fi completate câmpurile obligatorii cu datele personale solicitate – adresa e-mail și parola, fie de către operatorul nostru – în numele dvs, atunci când preferați să comandați produse prin telefon, operatorul nostru urmând a prelua și introduce datele personale în Cont.

Contul se poate crea și prin prin intermediul unei rețele sociale ( ex. Facebook, Gmail) datele dvs. de autentificare (adresa de email și parolă) vor a fi importate din contul existent pe aceste rețele.

Pentru a afla ce date cu caracter personal colectăm pentru crearea Contului, cum le folosim și cum puteți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să consultați documentul Protecția datelor cu caracter personal disponibil

Dacă nu sunteți consumator (ci reprezentant al unei persoane juridice) și comandați produse pentru o entitate juridică pe care o reprezentanți și în numele căreia acționați, va fi necesar să ne furnizați informații suplimentare despre aceasta entitate (denumire, sediu social, număr de inregistrare, cod  de identificare fiscală). În orice comunicare cu noi în numele persoanei juridice pe care o reprezentați veți acționa în numele acesteia și veți obliga din punct de vedere legal respectiva entitate.

În urma creării Contului, Clientul va primi pe adresa de e-mail indicată un link de confirmare a Contului care va trebui accesat de către Client pentru finalizarea procedurii de înregistrare.

COMANDA

În vederea achiziționării de Produse puteți transmite o Comandă către noi urmând procesul de comandă de pe site sau prin telefon.

Comanda prin intermediul Site-ului se face prin intermediul următorilor pași:

(i) Selectarea Produsului/Produselor şi adaugarea lor în coșul de cumpărături prin apăsarea butonului „Adaugă în coş”.

(ii) Apasarea butonului “ Finalizare comandă”, urmând a se deschide o pagina pentru autentificarea în Cont sau introducerea datelor personale, în cazul în care nu sunteți de deja autentifcați cont sau nu aveți datele introduse – nume, prenume, adresa de mail, telefon contact, cele privind adresa de facturare și de livrare, modalitatea de plata dorită, aplicarea eventualelor discounturi ca urmare a deținerii unui cod voucher, cod de discount sau card cadou, bifarea rubricii „Sunt de acord cu Termenii și Condițiile”, exprimarea sau nu a acordului pentru primirea de Newsletter și modalitatea de primire.

(iii)Transmiterea comenzii către Adonis Exclusiv Concept.

Clientul trebuie să se asigure că datele comenzii și informațiile oferite pentru livrare și contact sunt corecte. Pe parcursul procesului de comandă, înainte de a transmite comanda  puteți verifica, modifica sau corecta eventuale erori, să revizuiți lista produselor comandate.

Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea acelei Comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului.

Comanda reprezintă oferta dumneavoastră de a achiziționa produsele, fiind supusă confirmării de către Adonis Exclusiv Concept.

După efectuarea Comenzii, Clientul va primi un mesaj de notificare prin e-mail cu privire la înregistrarea Comenzii. De asemenea, notificarea privind înregistrarea Comenzii va cuprinde numărul de comanda (alocat fiecaieri comenzi) în sistemul Adonis Exclusiv Concept, detaliile Produselor comandate, preţul total al Comenzii, inclusiv costurile de livrare. Notificarea primită de către Client după efectuarea Comenzii cu privire la preluarea respectivei Comenzi are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii de către noi.

După verificarea stocului de Produse, Adonis Exclusiv Concept confimă prin e-mail disponibilitatea Produselor comandate, termenul de livrare şi, respectiv, acceptarea Comenzii. Acceptarea Comenzii semnifică încheierea contractului între dumeavoastră și Adonis Exclusiv Concept, din Contract făcând parte atât prevederile prezentului Document cât și orice înțelegeri ulterioare intervenite între Client şi Adonis Exclusiv Concept cu privire la o Comandă, indiferent dacă acestea sunt sau nu cuprinse într-un înscris electronic sau material.

Comanda se poate plasa și prin intermediul telefonului – oferind operatorului nostru datele necesare pentru a vă deschide în numele dvs. un cont de utilizator, inclusiv o adresă de e-mail prin intermediul căreia să se poată realiza acceptarea comenzii dumneavoastră și confirmarea ei. Acest e-mail va conține și link-uri către Prelucrarea datelor cu caracter personal și prezentul Document pe care vă invităm să le studiați. Acceptarea comenzii şi, respectiv, existenţa unui contract între dumneavoastră şi noi este implicită şi probată de înregistrarea convorbirii telefonice.

In cazul in care ne aflam in imposibilitatea de a trimite comanda plasata pe www.adoniswear.ro prin compania de curierat aleasa de catre dvs ( motive tehnice, volum crescut ce ar conduce la cresterea timpului ), ne rezervam dreptul de a trimite comanda , cu o alta companie de curierat decat cea selectata in pagina de finalizare a comenzii.

Adonis Exclusiv Concept poate anula Comanda lansată de către Client, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Clientului, fără a îi putea fi atrasă răspunderea pentru o astfel de acţiune, în următoarele cazuri:

(i) neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a Tranzacției, în cazul plății online;

(ii) invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Adonis Exclusiv Concept, în cazul plății online;

(iii) datele furnizate de către Client pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

(iv) solicitarea expresă a Clientului de a renunţa la Comandă, exprimată în scris;

(v) imposibilitatea tehnică de procesare a Comenzii la nivelul Site-ului, din motive independente de Vânzător;

(vi) oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai de către Client.

LIVRAREA. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII ŞI AL RISCURILOR

Livrarea Produselor se face prin curier oriunde în Uniunea Europeana.

Termenul de livrare este indicat în e-mail-ul de acceptare a Comenzii, respectiv într-un interval de  4-5 zile lucrătoare, fără a depăși termenul de 14 de zile.

Clientul va putea completa în formularul de Comandă o singură adresă de livrare, pentru fiecare Comandă efectuată.

Proprietatea şi riscurile asupra Produselor vor fi transferate la livrare, însă condiționat de efectuarea plății de către Client.

Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderi ce pot apărea din cazua întârzierii livrării – dacă acestea sunt cauzate de circumstanțe ce nu țin de noi sau în privința cărora nu am putut lua măsuri rezonabile pentru a preîntâmpina întârzierea (acțiuni guvernamentale, impedimente de forță majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve.)

În cazul în care produsul nu poate fi livrat Adonis Exclusiv Concept se obligă să informeze Clientul despre aceasta indisponibilitate, iar sumele achitate în avand urmând a fi rambursate în termen de maximum 30 de zile.

Valoarea maxima a daunelor-interese ce pot fi platite de Adonis Exclusiv Concept fața de orice Client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzatoare este valoarea sumei încasate de Adonis Exclusiv Concept de la acest Client.

FACTURARE ŞI PLATĂ

Prețul Produselor este cel menționat pe Site și include T.V.A. în cota aplicabilă conform legislației în vigoare.

Costul de livrare se percepe suplimentar față de prețul produselor. Livrarea Produselor va fi contracost sau gratuită, în funcție de condițiile aplicabile Comenzii ori de campania desfăşurată de Adonis Exclusiv Concept la data Comenzii.

Produsele comandate pot fi plătite în numerar, în moneda locală, la livrare (ramburs), online – cu cardul prin platforma disponibilă pe Site.

De asemenea, Comanda  poate fi achitată parțial sau integral cu un card cadou sau voucher emis de Adonis Exclusiv Concept.

Datele cardului de plata nu vor fi accesibile Adonis Exclusiv Concept si nici nu vor fi stocate de catre de Adonis Exclusiv Concept, ci doar de către procesatorul de plați integrat în Site și de către instituția de autorizare a Tranzactiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de identificare a cardului, despre a carei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Depunem toate eforturile pentru ca Prețul menționat pe Site să fie corect și complet. În situația în care constatăm existența unei erori nu suntem obligați să va furnizăm acel produs la prețul menționat greșit, urmând a va restui orice suma încasată deja în lipsa unui acord al dvs. de a achziționa Produsul la prețul corect.

Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele livrate, iar Clientul este obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.

Vânzătorul va transmite Clientului factura aferentă Comenzii de Produse, precum şi pentru orice alte costuri aferente Comenzii, în format material sau în format electronic, prin includerea facturii în pachetul care cuprinde Produsele livrate, respectiv prin e-mail, la adresa menționată de Client.

CONFORMITATEA PRODUSELOR ȘI GARANȚII

Dacă sunteți consumator, iar la Livrare constatați că un produs  nu corespunde Comenzii dvs. (acceptată și confirmată de noi potrivit acestui Document), ne puteți solicita (a) să îl reparăm sau (b) să îl înlocuim fără vreo plată din partea dumeavoastră, în 15 zile calendaristice de când ne-ați informat (dacă repararea sau înlocuirea se aplică acelui tip de produs și e posibilă) sau (c) să vă restituim preţul plătit (cu condiţia să ne returnaţi produsul pe cheltuiala noastră – când vă solicităm acest lucru).

Pentru mai multe detalii referitoare la returul produselor  în termen de 30 de zile de la livrarea acestora vă rugăm să accesați documentul Politica de retur disponibil pe site.

În general, produsele sunt însoţite de o garanţie legală de 2 ani de la data la care vi le livrăm și de garanția producătorului (acolo unde este cazul). Fac excepție produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, caz în care termenul de garanție se reduce la această durată.

Garanția oferită nu vă afectează celelalte drepturi stabilite de legislația aplicabilă.

Dacă nu sunteți consumator: trebuie să verificaţi toate produsele imediat ce le-aţi primit şi, în 5 zile lucrătoare de la livrare, să ne informați în scris privind orice neconformitate a produselor. Dacă nu primim o asemenea informare din partea dumeavoastră în termenul indicat, produsele vor fi considerate acceptate de dumeavoastră și nu veți mai putea invoca neconformități ale acestora (cum ar fi vicii aparente, vicii ascunse sau alte deficiențe, etc.).

Pentru orice întrebări legate de garanţie, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email contact@adoniswear.ro sau prin intemediul paginii de Contact a Site-ului.

DREPTUL DE DENUNȚARE UNILATERALĂ (RETRAGERE)

În cazul în care efectuați o Comandă prin intermediul Site-ului  puteți anula Comanda în orice moment înainte de încheierea Contractului, conform prezenţilor Termeni şi Condiţii.

Consumatorul are și dreptul de a denunţa unilateral Contractul în termen de 14 zile de la livrarea fizică a Produsului, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele stabilite de lege. Dacă ați comandat printr-o singură comandă mai multe produse care vor fi livrate separat, termenul expiră după 14 zile calendaristice de când ați intrat în posesia fizică a ultimului produs.

Pentru exercitarea dreptului de retragere, Clientul va îndeplini cumulativ următoarele obligații:

 (i) va transmite către Adonis Exclusiv Concept în termen de 30 zile decizia sa de retragere din Contract pe care o veti transmite prin email la adresa contact@adoniswear.ro, fie completând online formularul de retur.

(ii) va returna Produsul în privința căruia se retrage din Contract  către Adonis Exclusiv Concept la adresa: Strada Seceratorilor, nr.70, Sibiu,  în cel mai scurt timp cu putinta.

Adonis Exclusiv Concept nu poate oferi acoperirea tuturor costurilor de transport pentru produsele returnate (indiferent de motivul returnarii).

In cazul în care Comanda este achitată, Adonis Exclusiv Concept va rambursa suma plătită de dvs., în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii de către Cumpărator asupra deciziei sale de retragere din Contract, numai prin transfer bancar în contul din care a fost efectuată plata.

Adonis Exclusiv Concept va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit sa recupereze el insuși Bunurile (se va lua data cea mai recenta).

În cazul diminuarii valorii produselor – din cauza modului în care le-ați manipulat sau folosit (în alt mod decât pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării produselor) vă vom putea rambursa parțial suma pe care am încasat-o de la dumneavoastră, putând scădea contravaloarea diminuării produselor respective.

Adonis Exclusiv Concept își rezervă dreptul de a nu accepta retragerea din contract în cazul în care la returnarea produselor  se constată că acestea nu se află în starea în care au fost livrate (conțin urme de folosire, lipsesc etichetele, emblemele, alte elemente de siguranță sau componente).

 Nu pot face obiectul retragerii din contract produsele care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid, cum ar fi produse de lenjeria intimă, costume de baie, produse din piele.

CONFIDENŢIALITATEA ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Adonis Exclusiv Concept va asigura confidențialitatea tuturor datelor furnizate în scopul creării Contului și livrarii Serviciilor.

Aveţi obligaţia de a ne comunica în cel mai scurt timp posibil dacă aveți orice indicii sau suspiciuni că un terţ ar putea afecta securitatea Contului dumneavoastră. Pentru informații detaliate referitoare la politica privind protecţia datelor cu caracter personal, vă rugăm să accesaţi secţiunea “PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” disponibilă pe Site.

Politica de cookie-uri servește exclusiv pentru buna funcționare a Site-ului, acest instrument fiind folosit în conformitate cu dispozițiile legale. Pentru informaţii detaliate privind politica de cookies, vă rugăm să accesaţi secţiunea „POLITICA DE COOKIES” disponibilă pe Site.

PROMOVAREA PRODUSELOR ȘI OFERTELOR

Pentru promovarea Produselor și ofertelor disponibile Adonis Exclusiv Concept poate trimite Newslettere.

Utilizatorului/Clientului/Membrului care a optat pentru primirea acestora, în mod direct sau prin intermediul partenerilor comerciali, cu asigurarea/respectarea confidențialității privind datele furnizate de Utilizator/Client, prin diferite mijloace, cum ar fi prin e-mail, orice alt mijloc electronic de comunicare echivalent (cum ar fi SMS etc.)

Utilizatorul/Clientul/Membrul are dreptul de a renunța oricând la opțiunea exprimată inițial astfel:

(i) Folosind legatura special destinata din cadrul oricaror newslettere si/sau alerte primite;

(ii) Prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere si/sau alerte si folosind pagini din zonele restrictionate, prin folosirea Contului.

(iii) Prin contactarea Adonis Exclusiv Concept, conform cu informațiile de contact existente în Site.

RĂSPUNDERE

Adonis Exclusiv Concept nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Adonis Exclusiv Concept a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Cu toate acestea, în măsura în care limitarea răspunderii conform celor de mai sus nu este posibilă, întinderea răspunderii Adonis Exclusiv Concept pentru orice prejudiciu cauzat se va extinde doar până la concurenţa contravalorii Produselor care au format obiectul Comenzii în baza căreia a fost generată fapta cauzatoare de prejudicii.

Clientul este răspunzător pentru păstrarea în condiții de siguranță a detaliilor Contului, fiind singurul responsabil pentru utilizarea acestor detalii în mod fraudulos ca urmare a transmiterii lor către un terț de bună voie sau ca rezultat al culpei sale.

SESIZĂRI / RECLAMAŢII

Pentru sesizări sau reclamații legate de prezentul Document Clientul are la dispoziție formularul de contact din cadrul Site-ului. Sesizările vor fi analizate în decurs de 10 zile de la primirea lor, urmând ca de îndată după soluţionarea lor să îi fie comunicat Clientului un răspuns.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Prezentul Document este guvernat de legea română în vigoare.

În cazul unor eventuale dispute cu privire la acest Document, se va încerca mai întâi soluționarea acestora pe cale amiabilă prin intermediul adresei electronice contact@adoniswear.ro, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, disputa va fi soluționată de către instanțele judecătorești competente din România.

În același sens, în cazul în care tranzacția dintre dumneavoastră și noi a fost încheiată prin intermediul site-ului, în conformitate cu Regulamnetul ( UE) nr. 524/2013 vă informăm că aveți dreptul de a solicita soluționarea disputei pe cale extrajudiciară, prin intermediul platformei de soluționare online a litigiilor, accesibila la adresa de internethttps://ec.europa.eu/consumers/odr